Wykonujemy pomiary okresowe, powykonawcze  w budynkach:

 • biurowych

 • zakładach produkcyjnych

 • budynkach użyteczności publicznej

 • wielorodzinnych

 • jednorodzinnych

oraz innych w zakresie:
 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie  (dawniej pomiar skuteczności zerowania).

 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów.

 • Pomiary stanu instalacji odgromowych

 • Pomiary rezystancji uziemienia

 • Pomiary ciągłości PE

 • Pomiary elektronarzędzi.

Posiadamy aktualne uprawnienia  do wykonywania pomiarów E i D

 

TEL. 603 67 20 51
 
serwis@rzepecki.com.pl